எஃப்.டி இன்டெர்டெஸ்ட் விகிதங்கள்: 1 வருடத்தில் அதிக வட்டி விகிதங்கள் நிலையான வைப்பு – நிலையான வைப்பு 1 வருடத்திற்கு மட்டுமே, இந்த வங்கிகளில் 6.50% வரை வட்டி

எஃப்.டி இன்டெர்டெஸ்ட் விகிதங்கள்: 1 வருடத்தில் அதிக வட்டி விகிதங்கள் நிலையான வைப்பு – நிலையான வைப்பு 1 வருடத்திற்கு மட்டுமே, இந்த வங்கிகளில் 6.50% வரை வட்டி
FD மீதான வட்டி விகிதங்கள்: நிலையான வைப்பு எதிர்கால சேமிப்புக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும். எஃப்.டி.களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் குறைந்து கொண்டே போகின்றன, ஆனால் இன்னும் சில வங்கிகள் நல்ல வருமானத்தை அளிக்கின்றன. பலர் எஃப்.டி.களில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறார்கள் 5 அல்லது 10 ஆண்டுகள் நீண்ட காலத்திற்கு அல்ல, ஆனால் 1 அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு குறுகிய காலத்திற்கு. 1 வருட காலத்திற்கு வங்கியில் எஃப்.டி பெறவும் நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் ஆண்டுக்கு 6.50% வரை வட்டி பெறலாம். எங்கே, சொல்லலாம்-

ஆர்.பி.எல் வங்கி மற்றும் கனரா வங்கி

ஆர்.பி.எல் வங்கி 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யில் ஆண்டுக்கு 6.50% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7% ஆகும். கனரா வங்கி 1 ஆண்டு நிலையான வைப்புத்தொகையில் ஆண்டுக்கு 5.20% வட்டி விகிதத்தை ரூ .2 கோடிக்கும் குறைவாக வழங்குகிறது. மூத்த குடிமகனைப் பொறுத்தவரை, இந்த வட்டி விகிதம் 5.70 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிந்து வங்கி

இன்டஸ்இண்ட் வங்கி 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யில் ஆண்டுக்கு 6.50% வட்டி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறும் வசதியுடன் ரூ .2 கோடிக்கும் குறைவாக உள்ளது. மூத்த குடிமக்களுக்கு இது ஆண்டுக்கு 7% ஆகும். ரூ .2 கோடிக்கு மேல் ஆனால் 5 கோடிக்கும் குறைவான முன்கூட்டிய வசதியுடன் 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யின் ஆண்டு வட்டி விகிதம் 6.25 சதவீதமாகும். 1 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் 5 கோடிக்கும் குறைவானது, முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறும் வசதி இல்லாத 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யின் ஆண்டு வட்டி விகிதம் 6.35 சதவீதமாகும்.

பந்தன் வங்கி மற்றும் ஐ.டி.எஃப்.சி முதல் வங்கி

-idfc-

பந்தன் வங்கியின் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யில் ரூ .2 கோடிக்கு மேல் உள்ளது. சில்லறை கால வைப்பு விஷயத்தில், 1 வருட காலத்திற்கு வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 5.75% ஆகும். மூத்த குடிமகனுக்கு இது 6.50 சதவீதம். ஐ.டி.எஃப்.சி முதல் வங்கி ஆண்டுக்கு 5.75% வட்டி விகிதத்தை 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யில் ரூ .2 கோடிக்கும் குறைவாகக் கொண்டுள்ளது. மூத்த குடிமக்களுக்கான விகிதம் 6.25 சதவீதம்.

இந்த வங்கி

ஆம் வங்கி ரூ .2 கோடிக்கும் குறைவான 1 ஆண்டு எஃப்.டி.க்கு ஆண்டுதோறும் 6.25% வட்டி அளிக்கிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கான வட்டி விகிதம் 6.75 சதவீதமாகும். 1 ஆண்டு எஃப்.டி.க்கு ரூ .2 கோடிக்கு மேல் ஆனால் ரூ .5 கோடிக்கும் குறைவாக, வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 6.10% என வழங்கப்படுகிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு, இந்த வட்டி விகிதம் 6.55 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

READ  இந்தியாவில் ஹூண்டாய் கார்கள்: ஹூண்டாய் புதிய எலக்ட்ரிக் காரைக் கொண்டுவருகிறது, விலை lakh 10 லட்சத்திற்கும் குறைவானது, 200 கி.மீ.க்கு மேல் வரம்பு - ஹூண்டாய் இந்தியாவில் புதிய எலக்ட்ரிக் காரை ரூ.

டி.சி.பி வங்கி

dcb-

டி.சி.பி வங்கியின் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் 1 ஆண்டு எஃப்.டி.யில் ரூ .2 கோடிக்கும் குறைவாக உள்ளது. மூத்த குடிமக்களுக்கான விகிதம் 6.55 சதவீதமாகும். வழக்கமான எஃப்.டி.க்கள் ரூ .2 கோடிக்கு மேல் ஆனால் ரூ .20 கோடிக்கும் குறைவாக இருந்தால், வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 6.25% ஆகும். இணை அல்லாத எஃப்.டி விஷயத்தில், இந்த விகிதம் 6.35 சதவீதமாகும். ரூ .20 கோடிக்கு மேல் 1 ஆண்டு வழக்கமான எஃப்.டி.க்கு, வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 6% ஆகும். பிணைக்கப்படாத எஃப்.டி.களுக்கான விகிதம் 6.25 சதவீதம்.

சேமிப்புக் கணக்கில் 7.25% வரை வட்டி, இந்த வங்கிகள் சலுகைகளை வழங்குகின்றன

சேமிப்புக் கணக்கில் 7.25% வரை வட்டி, இந்த வங்கிகள் சலுகைகளை வழங்குகின்றன

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

thetimestamil