ஐபோன் 12 மினி கண்ணீர்ப்புகை ஆப்பிள் ஒரு சிறிய ஃபிளாக்ஷிப்பை உருவாக்க சுருங்கியதைக் காட்டுகிறது

ஐபோன் 12 மினி கண்ணீர்ப்புகை ஆப்பிள் ஒரு சிறிய ஃபிளாக்ஷிப்பை உருவாக்க சுருங்கியதைக் காட்டுகிறது

குளோப்நியூஸ்வைர்

கருப்பு வெள்ளி டிவால்ட் ஒப்பந்தங்கள் 2020: சிறந்த ஆரம்பகால சாஸ், பயிற்சிகள், கம்பியில்லா கருவிகள் மற்றும் உபகரண ஒப்பந்தங்கள் நுகர்வோர் கட்டுரைகளால் சுருக்கப்பட்டுள்ளன

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப கருப்பு வெள்ளி டெவால்ட் ஒப்பந்தங்கள் இங்கே உள்ளன, சிறந்த ஆரம்ப வெள்ளிக்கிழமை பார்த்தேன், துரப்பணம், திசைவி, திட்டமிடுபவர், கம்பியில்லா கருவி மற்றும் பல ஒப்பந்தங்கள் இந்த பக்கத்தில் இங்கே கருப்பு வெள்ளி நிபுணர்கள் சிறந்த ஆரம்பகால டெவால்ட் சக்தி கருவி, கை கருவி மற்றும் உபகரண ஒப்பந்தங்களை கண்காணித்து வருகின்றனர் கருப்பு வெள்ளிக்கிழமையில், கோர்ட்டு மற்றும் கம்பியில்லா கருவிகள், வெளிப்புற இயந்திரங்கள், சேமிப்பு மற்றும் பலவற்றில் அனைத்து சிறந்த ஒப்பந்தங்களையும் கொண்டுள்ளது. சிறந்த ஒப்பந்தங்களுக்கான இணைப்புகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. சிறந்த டிவால்ட் ஒப்பந்தங்கள்: * அமேசானில் டிவால்ட் கருவிகள், பயிற்சிகள், மரக்கட்டைகள், காம்போ கருவிகள் மற்றும் காற்று அமுக்கிகள் ஆகியவற்றில் 41% வரை சேமிக்கவும் top – சிறந்த மதிப்பிடப்பட்ட டெவால்ட் சக்தி கருவிகள், பயிற்சிகள், கருவி பெட்டிகள் மற்றும் பல * வால்மார்ட்.காமில் சிறந்த மதிப்பிடப்பட்ட டெவால்ட் சக்தி கருவிகள் மற்றும் கருவிகளில் 38% வரை சேமிக்கவும் saw – மரக்கட்டைகள், பயிற்சிகள் மற்றும் காம்போ கருவிகளின் ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்க்கவும் * வடக்கு டூல்.காமில் தரமான டெவால்ட் கருவிகளில் $ 250 வரை சேமிக்கவும் – கிளிக் செய்க சக்தி கருவி கருவிகள், பாகங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கியர்களில் நல்ல ஒப்பந்தங்களுக்கான இணைப்பு * டிராக்டர் சப்ளை.காமில் பலவிதமான கருவிகள், பயிற்சிகள், மரக்கட்டைகள் மற்றும் கம்பியில்லா கருவிகளில் சேமிக்கவும் * அமேசானில் டிவால்ட் பயிற்சிகளில் 6 216 வரை சேமிக்கவும் – சமீபத்திய ஒப்பந்தங்களைப் பாருங்கள் கம்பியில்லா, சுத்தி, காம்போ மற்றும் பல பயிற்சிகளில் * வால்மார்ட்டில் டிவால்ட் பயிற்சிகள் மற்றும் மூட்டைகளில் $ 20 வரை சேமிக்கவும் – டெவால்ட் பயிற்சிகளில் தனிப்பட்ட மற்றும் மூட்டை ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்க்கவும் * வடக்கு டூல்.காமில் விற்பனைக்கு வரும் டெவால்ட் பயிற்சிகளின் முழு அளவையும் சரிபார்க்கவும் live – நேரடி விலைகளை சரிபார்க்கவும் டிரில் செட், டிரில் பிட் மற்றும் ஷாங்க்ஸ் டிவால்ட் * டிராக்டர்ஸப்பில் டெவால்ட்டிலிருந்து பரந்த அளவிலான பயிற்சிகளைச் சேமிக்கவும் ply.com – பிரஷ்லெஸ் ட்ரில் டிரைவர் செட், டைட்டானியம் ட்ரில் பிட் செட், பிளாக் ஆக்சைடு ட்ரில் பிட் செட் மற்றும் பலவற்றை டெவால்ட்டிலிருந்து சரிபார்க்கவும் * டிராக்டர் சப்ளி.காமில் டிவால்ட்டிலிருந்து சிறந்த மதிப்பிடப்பட்ட மரக்கட்டைகளை சேமிக்கவும் – அட்டவணையில் சமீபத்திய ஒப்பந்தங்களை சரிபார்க்கவும் டெவால்ட்டிலிருந்து பார்த்தேன், பரஸ்பர பார்த்தேன் கிட், மிட்டர் பார்த்தேன் மற்றும் பலவற்றை * வடக்கு டூல்.காமில் டிவால்ட்டிலிருந்து பல்வேறு வகையான மரக்கட்டைகளை சேமிக்கவும் – கம்பியில்லா பேண்ட் கன்னங்கள், துளை பார்த்த செட்டுகள், டெவால்ட்டிலிருந்து பரிமாற்றக் கற்கள் மற்றும் பலவற்றில் நேரடி விலைகளைச் சரிபார்க்கவும் * 32 வரை சேமிக்கவும் வால்மார்ட்டில் உள்ள டெவால்ட் மரக்கட்டைகளில்% – – டெவால்ட் எழுதிய சமீபத்திய சுற்றறிக்கை சா, மிட்டர் சா மற்றும் மடிப்பு ஜப் சா ஆகியவற்றிற்கான இணைப்பைக் கிளிக் செய்க * வால்மார்ட்டில் உள்ள டெவால்ட்டிலிருந்து மைட்டர் கற்கள், கம்பியில்லா பரஸ்பர மரக்கட்டைகள் மற்றும் தூரிகை இல்லாத கற்கள் ஆகியவற்றில் 40% வரை சேமிக்கவும் * பரந்த அளவில் சேமிக்கவும் வடக்கு டூல்.காமில் டிவால்ட் கம்பியில்லா கருவிகளின் வரம்பு c – கம்பியில்லா மின் கருவி தொகுப்புகள், கம்பியில்லா மின்சார ஸ்க்ரூடிரைவர்கள், கம்பியில்லா மின்சார பயிற்சிகள் மற்றும் பலவற்றிற்கான இணைப்பை டெவால்ட்டிலிருந்து சரிபார்க்கவும் * டிராக்டர் சப்ளி.காமில் டிவால்ட்டிலிருந்து கம்பியில்லா கருவிகளில் $ 100 வரை சேமிக்கவும் – கம்பியில்லா ஹெட் குறித்த சமீபத்திய ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்க்கவும் ஜீ ட்ரிம்மர், கம்பியில்லா தாக்கம் குறடு, கம்பியில்லா புல்வெளி அறுக்கும் இயந்திரம் மற்றும் பலவற்றை டெவால்ட்டிலிருந்து * வால்மார்ட்டில் உள்ள டெவால்ட் கம்பியில்லா கருவிகளில் 38% வரை சேமிக்கவும் – டெவால்ட் கம்பியில்லா தூரிகைகள் பயிற்சிகள் மற்றும் கன்னங்கள் பற்றிய சமீபத்திய ஒப்பந்தங்களைப் பாருங்கள் * டெவால்ட் கம்பியில்லாவில் 41% வரை சேமிக்கவும் அமேசானில் உள்ள கருவிகள் – டெவால்ட் பெஸ்ட் கருவிகள் ஒப்பந்தங்களால் சமீபத்திய கம்பியில்லா பயிற்சிகள், வட்டக் கற்கள் மற்றும் சுற்றுப்பாதை சாண்டர்களுக்கான இணைப்பைக் கிளிக் செய்க: * வால்மார்ட்டில் பரவலான சக்தி கருவிகள், பயிற்சிகள் மற்றும் கருவித் தொகுப்புகளில் 70% வரை தள்ளுபடி செய்யுங்கள் – சமீபத்தியதைச் சரிபார்க்கவும் மில்வாக்கி, டிவால்ட், ஸ்டான்லி மற்றும் பல உள்ளிட்ட சிறந்த பிராண்டுகளின் கருவிகளின் ஒப்பந்தங்கள் * அமேசானில் போஷ், மக்கிடா, மில்வாக்கி, ரியோபி, கைவினைஞர் மற்றும் டிவால்ட் உள்ளிட்ட சிறந்த பிராண்டுகளின் கருவிகளில் 52% வரை சேமிக்கவும் dr – பயிற்சிகள், மரக்கால், சாணை, சாண்டர்ஸ், காம்போ கருவிகள் மற்றும் கருவித் தொகுப்புகள் * NothernTool.com இல் பரந்த அளவிலான கருவிகளில் $ 200 வரை சேமிக்கவும் pressure – அழுத்தம் துவைப்பிகள், ஸ்மார்ட் பட்டைகள், ஹீட்டர்கள், டிரெய்லர்கள், வேகன்கள், சங்கிலிகள், குறடு செட், ஆட்டோமோட்டிவ் ராட்செட் செட், பிரேம் ஜாக்கள், மற்றும் பல * டிராக்டர்சுவில் பரந்த அளவிலான கருவிகளில் $ 360 வரை சேமிக்கவும் pply.com – ஒப்பந்தங்களில் அமுக்கிகள், டயர் மாற்ற கருவிகள், பயிற்சிகள், கருவித் தொகுப்புகள், குறடு செட் மற்றும் பல ஒப்பந்தங்கள் உள்ளனவா? நாட்கள் விற்பனை நிகழ்விற்கான வால்மார்ட்டின் பிளாக் வெள்ளி ஒப்பந்தங்களில் முழு அளவிலான ஒப்பந்தங்களைப் பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்து அமேசானின் சமீபத்திய விடுமுறை ஒப்பந்தங்களைக் காண இங்கே கிளிக் செய்க. வழங்கப்பட்ட இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கியதில் இருந்து நுகர்வோர் கட்டுரைகள் கமிஷன்களைப் பெறுகின்றன. நிறுவனங்கள், ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் மறுவடிவமைப்பாளர்களுக்கான வணிக தீர்வு தொகுப்பு என்பது டெவால்ட் வழங்கும் சிறந்த அம்சங்களில் ஒன்றாகும். டெவால்ட் அதன் கூட்டாளர்களுக்கு உற்பத்தித்திறன் அதிகரிப்பதாக உறுதியளிக்கிறது, ஏனெனில் டெவால்ட் தளத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் மென்பொருளை வழங்க முடியும். இந்த ஆதரவில் திட்டத்திற்கு தேவைப்படக்கூடிய பயிற்சிகள், மரக்கட்டைகள் மற்றும் பிற கம்பியில்லா கருவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. தளத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை செய்வதற்கும் குழு குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்ற நிறுவனம் நிபுணர்களை அனுப்புகிறது. ஏலமிடுதல் முதல் கட்டுமானம் வரை பணிக்கு உதவ கள பொறியாளர்களும் உள்ளனர். நுகர்வோர் கட்டுரைகளைப் பற்றி: நுகர்வோர் கட்டுரைகள் தகவல் ஈ-காமர்ஸ் செய்திகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. ஒரு அமேசான் அசோசியேட் மற்றும் இணை நுகர்வோர் கட்டுரைகள் தகுதிவாய்ந்த வாங்குதல்களிலிருந்து சம்பாதிக்கின்றன. தொடர்பு: ஆண்டி மேத்யூஸ் ([email protected])

READ  அம்சங்களில் எலி அற்புதம், சமீபத்திய தொழில்நுட்பம்

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

thetimestamil