குற்ற ரோந்து நடிகர் ஷபிக் அன்சாரி புற்றுநோயால் இறந்தார்

Shafique Ansari as a policeman in Crime Patrol.