ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் 4.1 மேற்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா மற்றும் ராஜஸ்தானில் 5.3

ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் 4.1 மேற்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா மற்றும் ராஜஸ்தானில் 5.3

நியூஸ் டெஸ்க், அமர் உஜலா, புது தில்லி

வெளியிட்டவர்: ஜீத் குமார்
புதுப்பிக்கப்பட்ட புதன், 21 ஜூலை 2021 7:51 AM IS

செய்தி கேளுங்கள்

நாட்டில் புதன்கிழமை மூன்று இடங்களில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. முதலில் மேகாலயாவிலும், சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு லடாக், லேடாக் பகுதியிலும், சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு ராஜஸ்தானின் பிகானேரில் பூகம்ப நடுக்கம் ஏற்பட்டது.

மேகாலயாவில் நடுக்கம்
மேகாலயாவின் மேற்கு கரோ மலைகளில் பூகம்ப நடுக்கம் முதலில் உணரப்பட்டது. அதன் தீவிரம் ரிக்டர் அளவில் 4.1 ஆக இருந்தது. மதியம் 2:10 மணியளவில் நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதை நில அதிர்வுக்கான தேசிய மையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பூகம்பத்தால் உயிர் அல்லது சொத்துக்களுக்கு எந்தவிதமான சேதமும் அல்லது வேறு எந்தவிதமான சேதமும் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை.

லே-லடாக் பூகம்பத்தின் நடுக்கம்

இன்று அதிகாலை 4:57 மணிக்கு லே-லடாக்கில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 3.6 ஆக அளவிடப்பட்டது.

பிகானேரில் பூமி அதிர்ந்தது
இதன் பின்னர், ராஜஸ்தானின் பிகானேரில் அதிகாலை 5.24 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதன் அளவு ரிக்டர் அளவில் 5.3 ஆக இருந்தது. இருப்பினும், இதனால் உயிர் அல்லது சொத்து இழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை.

விரிவானது

நாட்டில் புதன்கிழமை மூன்று இடங்களில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. முதலில் மேகாலயாவிலும், சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு லடாக், லேடாக் பகுதியிலும், சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு ராஜஸ்தானின் பிகானேரில் பூகம்ப நடுக்கம் ஏற்பட்டது.

மேகாலயாவில் நடுக்கம்

மேகாலயாவின் மேற்கு கரோ மலைகளில் பூகம்ப நடுக்கம் முதலில் உணரப்பட்டது. அதன் தீவிரம் ரிக்டர் அளவில் 4.1 ஆக இருந்தது. மதியம் 2:10 மணியளவில் நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதை நில அதிர்வுக்கான தேசிய மையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பூகம்பத்தால் உயிர் அல்லது சொத்துக்களுக்கு எந்தவிதமான சேதமும் அல்லது வேறு எந்தவிதமான சேதமும் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை.

லே-லடாக் பூகம்பத்தின் நடுக்கம்

இன்று அதிகாலை 4:57 மணிக்கு லே-லடாக்கில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 3.6 ஆக அளவிடப்பட்டது.

பிகானேரில் பூமி அதிர்ந்தது

இதன் பின்னர், ராஜஸ்தானின் பிகானேரில் அதிகாலை 5.24 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதன் அளவு ரிக்டர் அளவில் 5.3 ஆக இருந்தது. இருப்பினும், இதனால் உயிர் அல்லது சொத்து இழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை.

READ  30ベスト ネームランド 互換 :テスト済みで十分に研究されています

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

thetimestamil