ஈ.வே. ராமசாமி என்கிற பகுத்தறிவு பகலவன் பெரியாரின் 108-வது பிறந்ததினம் சனிக்கிழமை (17-9-2016) கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் பெரியாரின் எழுத்துக்களை சமூக ஊடகங்களில் தமிழ் மக்கள் எழுதி நினைவு கூர்கிறார்கள். கூடவே, ஓவியங்களையும். சமூக ஊடகங்களிலிருந்து எடுத்த பெரியாரின் 10 ஓவியங்கள் இங்கே…

periyar-2

periyar-3

periyar-5

periyar-6

periyar-7

periyar-8

periyar-9

periyar-10

periyar-11

 

முகப்பு ஓவியம்: ருத்ரன்.