சிந்தனையாளர் பேரவை சார்பில் “செல்லாக்காசு அறிவிப்பும் பொதுமக்களும்” என்ற பொருளில் வருகிற சனியன்று( 18.2.2017) மாலை 6.45 மணிக்கு அரேவா திருமணக் கூடம், பல்லாவரத்தில் அறைக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. காப்பீடு அதிகாரி என்.ஆர்.ஆறுமுகம், பத்திரிக்கையாளர் அருள் எழிலன் பேசுகிறார்கள்.